Keleivių teisės

Kada taikomos oro keleivių teisės?

• kai aviakompanija atsisako Jus vežti, nors Jūs ir turite patvirtintą rezervaciją ir laiku atvykote registruotis
• kai skrydis atšaukiamas
• kai skrydis yra atidedamas ilgam laikui (daugiau kaip 2 val.)
• kai Jus perkelia į žemesnę ar aukštesnę klasę
• kai Jūsų bagažas dingo, buvo sugadintas ar vėlavo ir dėl to Jūs patyrėte žalą

Kokios būna keleivių teisės?

• teisė į rūpinimąsi (pvz., nemokamą maitinimą ir gaiviuosius gėrimus, nemokamus telefono skambučius, galimybę išsiųsti faksą ar e. pašto žinutę, apgyvendinimą)
• teisė į kompensaciją, kurios dydis priklauso nuo skrydžio atstumo ar patirtos žalos
• teisė atgauti už bilietus sumokėtą sumą arba vykti kitu maršrutu

Kokias keleivių teises turite Jūs?

Kai skrydis atšaukiamas

Atšaukimas  – tai anksčiau numatyto skrydžio, kuriame buvo rezervuota bent viena vieta, nevykdymas.

Kai skrydis atšaukiamas Jums turi būti suteikta teisė rinktis vieną iš priimtiniausių variantų:
• per septynias dienas atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą, taip pat už neįvykusios kelionės dalį arba dalis sumokėtą sumą ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis nebeteko prasmės – kaip galima greitesnį skrydį atgal į išvykimo vietą
• kaip galima greitesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis;
• nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis kitu keleiviui patogiu laiku, jeigu yra vietų.

Skaityti plačiau

Nemokamai Jums turi būti pasiūlyta:
• maistas ir gaivinamieji gėrimai, atsižvelgiant į laukimo laiką;
• du kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus;
• nukreipimo kitu maršrutu atveju, kai naujojo skrydžio išvykimo laikas yra ne anksčiau kaip kitą dieną po atšaukto skrydžio planuoto išvykimo – apgyvendinimas viešbutyje ir transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kitą) ir atgal.

Kai Jūsų skrydis atšaukiamas, turite teisę į tokią kompensaciją:
a) 250 eurų visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;
b) 400 eurų visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
c) 600 eurų visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju.

Apytikrį skrydžių atstumą tarp oro uostų galite sužinoti čia

Kompensacija nepriklauso, jeigu apie atšauktą skrydį Jums buvo pranešta:
• mažiausiai prieš dvi savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko;
• ne daugiau kaip prieš dvi savaites ir ne mažiau kaip prieš septynias dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip dviem valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti į galutinę paskirties vietą mažiau kaip keturiomis valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką;
• mažiau kaip prieš septynias dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip viena valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti į galutinę paskirties vietą mažiau kaip dviem valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką.

 

Kai skrydis atidedamas

Skrydis laikomas atidėtu, kai išskridimas vėluoja ne mažiau kaip dvi valandas.

Kai skrydis atidedamas:
a) dviem ar daugiau valandoms – 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;
b) trims ar daugiau valandoms – visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
c) keturioms ar daugiau valandoms – visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju.

Apytikrį skrydžių atstumą tarp oro uostų galite sužinoti čia

Jums nemokamai turi būti pasiūlyta:
• maistas ir gaivinamieji gėrimai, atsižvelgiant į laukimo laiką;
• du kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus;
• nukreipimo kitu maršrutu atveju, kai naujojo skrydžio išvykimo laikas yra ne anksčiau kaip kitą dieną po atšaukto skrydžio planuoto išvykimo – apgyvendinimas viešbutyje ir transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kitą) ir atgal.

Skaityti plačiau

Jeigu skrydis atidedamas penkioms ir daugiau valandų, galite per septynias dienas atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą, taip pat už neįvykusios kelionės dalį arba dalis sumokėtą sumą ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis nebeteko prasmės

Pastaba: Atidėjimas nesuteikia keleiviams teisės į kompensaciją, jei oro vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atidėtas ilgam laikui dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių, t. y. dėl aplinkybių, kurių oro vežėjas negali realiai kontroliuoti.

 

Kai atsisakoma Jus vežti

Atsisakymas vežti – tai atsisakymas priimti skristi keleivį, nors jis turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui ir laiku atvyksta registruotis, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių atsisakyti juos vežti, pavyzdžiui sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais arba dėl nepakankamų kelionės dokumentų.

Skaityti plačiau

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad turės atsisakyti vežti tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti rezervavimo mainais į kompensaciją (keleivio ir skrydį vykdančio oro vežėjo sutartomis sąlygomis). Jeigu Jūs sutinkate būti toks savanoris, be sutartos kompensacijos, Jums dar turi būti pasiūlyta rinktis:
• per septynias dienas atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą, taip pat už neįvykusios kelionės dalį arba dalis sumokėtą sumą ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis nebeteko prasmės
• kaip galima greitesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis;
• nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis kitu keleiviui patogiu laiku, jeigu yra vietų.

Jei Jus atsisako vežti be Jūsų sutikimo, Jums turi būti išmokama kompensacija:
a) 250 eurų visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;
b) 400 eurų visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
c) 600 eurų visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju.

Apytikrį skrydžių atstumą tarp oro uostų galite sužinoti čia

Taip pat turi būti pasiūlyta rinktis:
• per septynias dienas atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą, taip pat už neįvykusios kelionės dalį arba dalis sumokėtą sumą ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis nebeteko prasmės
• kaip galima greitesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis;
• nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis kitu keleiviui patogiu laiku, jeigu yra vietų.

Laukimo metu nemokamai Jums turi būti suteikiama:
• maistas ir gaivinamieji gėrimai, atsižvelgiant į laukimo laiką;
• du kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus;
• nukreipimo kitu maršrutu atveju, kai naujojo skrydžio išvykimo laikas yra ne anksčiau kaip kitą dieną po atšaukto skrydžio planuoto išvykimo – apgyvendinimas viešbutyje ir transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kitą) ir atgal.

Kai esate perkeliamas į žemesnę klasę

Per septynias dienas Jums turi būti sugrąžinti:
• 30% bilieto kainos – visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju,
• 50% bilieto kainos – visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių, išskyrus skrydžius tarp valstybių narių europinės teritorijos ir Prancūzijos užjūrio departamentų, ir kitų 1500–3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju,
• 75% bilieto kainos – visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju, įskaitant skrydžius tarp valstybių narių europinės teritorijos ir Prancūzijos užjūrio departamentų.
Apytikrį skrydžių atstumą tarp oro uostų galite sužinoti čia
Aukščiau išvardintos oro keleivių teisės ginamos nepriklausomai nuo jų turimos pilietybės,  kai skrendama iš bet kurio Europos Bendrijos teritorijoje esančio oro uosto bei kai skrydį iš oro uosto, esančio už Europos Bendrijos ribų, į Bendrijoje esantį oro uostą atlieka Bendrijoje licencijuotas oro vežėjas. Teisinę informaciją dėl oro keleivių teisių rasite Reglamente (EB) Nr. 261/2004

Kai Jūsų bagažas vėlavo, dingo arba buvo sugadintas

Aviakompanijos atsakomybės ribos dėl bagažo vėlavimo, sugadinimo ar dingimo neviršija 1000  specialiųjų skolinimosi teisių (apie 1250 eurų. Žiūrėti skaičiuoklę).

Vėluojant bagažui, turite nedelsti ir raštu informuoti oro vežėją apie bagažo vėlavimo faktą. Jei dėl bagažo vėlavimo patyrėte žalą (turėjote įsigyti būtiniausių reikmenų) ir norite gauti kompensaciją, raštišką pretenziją oro vežėjui turite pateikti ne vėliau kaip per 21 d. nuo bagažo gavimo dienos. Būtiniausių reikmenų, kuriuos turėjote įsigyti iki bagažo gavimo dienos, konkretus sąrašas nėra nustatytas, tačiau nepamirškite, kad aviakompanijai turėsite pagrįsti įsigytų daiktų būtinumą. Siekiant kompensacijos už būtiniausių daiktų įsigijimą, būtina išsaugoti daiktų pirkimo dokumentus.
Pastaba: aviakompanija nėra atsakinga už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jei įrodo, kad ji ir jos darbuotojai bei atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti arba tai, kad jiems nebuvo įmanoma tokių priemonių imtis.

Jei gautas bagažas yra sugadintas, keleivis raštišką pretenziją turi pareikšti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įregistruoto bagažo gavimo dienos.
Jei bagažas neatsiranda per 21 d. arba jis pripažįstamas dingusiu raštiškas reikalavimas atlyginti žalą turėtų būti pateiktas kuo greičiau. Jei yra galimybė, išsaugokite bagaže vežamų daiktų pirkimo čekius. Taip aviakompanijai bus lengviau įvertinti atsiradusią žalą ir ją kompensuoti. Nesant galimybės nustatyti bagaže buvusių daiktų vertės, aviakompanijos savo taisyklėse yra numačiusios žalos kompensavimo galimybę pagal bagažo svorį, t.y. konkreti suma už kiekvieną bagažo kilogramą. Kiekvienoje aviakompanijoje ši suma yra skirtinga.
Aviakompanijai atsisakius patenkinti reikalavimą, turite teisę per 2 metus kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.
Teisinę informaciją rasite Monrealio konvencijoje bei Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklėse.