Apie paslaugas

Siūlome greitą, efektyvų ir patogų būdą išsiaiškinti ir apginti savo, kaip keleivio, teises. Jei lėktuvas vėluoja, skrydis yra atšaukiamas ar bilietų parduodama daugiau, negu yra vietų, ir dėl to Jūs neįlaipinamas į lėktuvą, turite teisių ir mes norime padėti jas apginti. Šioje svetainėje greitų testų pagalba galite įvertinti savo situaciją ir sužinoti preliminarų sprendimą. Taip pat galite internetu užsisakyti konkrečiai Jums  paruoštus dokumentus siekiant gauti kompensaciją.

Paslaugų užsakymo atveju galiojančios taisyklės ir sąlygos:

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Taisyklių galiojimas.
Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui susipažinus ir patvirtinus varnele skiltyje “Susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis” yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuris reglamentuoja Šalių tarpusavio santykius – teises, pareigas, atsakomybę bei paslaugų apmokėjimo sąlygas.
1.2. Užsakymų anketa ir asmens duomenų apsauga:
1.2.1. Užsakymų anketoje naudojami asmens duomenys ir naudojimo tikslai.
Norėdamas užsakyti UAB „Dialogus“ skundo, pretenzijos aviakompanijai rengimą, Pirkėjas užsakymo anketoje turi įvesti asmens duomenis. Pirkėjas įveda:
Vardą (kompensaciją siekiančio gauti keleivio)
Pavardę (kompensaciją siekiančio gauti keleivio)
El. pašto adresą, į kurį norima gauti paruoštus dokumentus.
Telefono numerį, reikalingą operatyviai vykdyti komunikaciją tarp Pirkėjo ir Pardavėjo
1.2.2. Pardavėjo įsipareigojimai saugoti asmens duomenis.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2. Pirkėjo teisės
2.1. Pirkėjo teises apibrėžia šios Taisyklės ir LR 2001 m. rugpjūčio 17 d. ūkio ministro įsakymas  Nr. 258  „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės“ ir kiti LR teisės aktai.
2.2. Pirkėjas prieš užsakydamas paslaugas ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis turi teisę kreiptis į pardavėją www.keleiviuteises.lt internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais pasiteirauti paslaugų užsakymo ir dokumento rengimo klausimais.
2.3. Pirkėjas turi teisę gauti pardavėjo patvirtinimą apie paslaugų užsakymą. Patvirtinimas atsiunčiamas Pirkėjo nurodytu el.paštu.
2.4. Pirkėjas turi teisę per 48  valandas darbo dienomis nuo apmokėjimo už užsakomas paslaugas gauti užsakytą paruoštą  dokumentą ir/arba tuo atveju kai dokumento paruošimui trūksta duomenų su užsakovu per 48 valandas darbo dienomis nuo apmokėjimo turi būti susisiekta dėl duomenų ir/ar aplinkybių tikslinimo.

3. Pirkėjo įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją, reikalingą užsakomo dokumento parengimui.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti užsakyto ir paruošto dokumento kitais nei sutartyje numatytais tikslais.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja suteikti dokumento parengimui trūkstamos informacijos, kai jos teiraujasi Pardavėjas el.paštu arba telefonu.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl užsakytų paslaugų vėlavimo nuo įprastinio termino, nurodyto šių taisyklių 7.3 punkte, ar paslaugų neatlikimo, jei pirkėjas nesuteikė dokumento parengimui reikalingų papildomų duomenų, kurių pardavėjas teiravosi el.paštu ar telefonu.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis www.keleiviuteises.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis,  įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės
4.1. Pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Pirkėjui, jei šis nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse.
4.2 Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, kai šis apmokėjimo būdą pasirenka bankiniu pavedimu ir pavedimo neatlieka per 48 valandas. Atsižvelgiant į tai, kad tarp Lietuvos bankų atliekami pavedimai po 14.30 valandos gavėjo sąskaitą pasiekia tik kitą dieną, Pardavėjas tokiu atveju užsakymą anuliuoja tik po 60 valandų nuo užsakymo užpildymo ir šių taisyklių patvirtinimo.
4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pardavėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas įsipareigoja papildomai informuoti pirkėją dėl sutarties sudarymo pagrįstumo, t.y. ar pirkėjui, kaip oro transporto keleiviui gali priklausyti kompensacija ir ar tikslinga užsakyti skundo parengimo paslaugą.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja per 48 valandas darbo dienomis nuo paslaugos užsakymo apmokėjimo atsiųsti Pirkėjui į jo nurodytą el.paštą užsakytą dokumentą ir/arba susisiekti su Pirkėju dėl duomenų ir/ar aplinkybių tikslinimo.

6. Paslaugų kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai
6.1. Dokumento parengimo paslaugų kainos svetainėje nurodomos litais su PVM.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už paslaugas pasirinkdamas vieną iš žemiau nurodytų būdų:
6.2.1. Apmokėjimas internetine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, vykdomas per sistemą mokejimai.lt. Šiuo metu svetainėje www.keleiviuteises.lt už pasirinktas paslaugas  galima sumokėti naudojantis  bankų elektroninėmis  sistemomis (AB Danske bankas, AB Citadele bankas, AB Nordea bankas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas, AB SEB bankas, AB bankas “DNB”, AB bankas “Swedbank”), tarptautine “PayPal” sistema, MAXIMA kasose bei kioskuose pažymėtuose “Lietuvos spauda” ir “Rkiosk” ženklais visoje Lietuvoje.
Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į Mokėjimai.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.
Norint atsiskaityti MAXIMA kasose arba spaudos kioskuose, privalėsite atsispausdinti specialų kvitą su brūkšniniu kodu, kurį reikės pateikti kasoje. Todėl norėdami atsiskaityti šiais būdais, turite turėti spausdintuvą.
Apmokėjimą per Mokėjimai.lt matysime iš karto, todėl atsiskaitant šiuo būdu, Jūsų užsakymo vykdymo laikas bus trumpiausias.
6.2.2. Atsiskaitymas pavedimu. Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą bankiniu pavedimu. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite informuoti kokią sumą ir į kokią sąskaitą turite pervesti. Pavedimą atlikti galima tiek internetu, naudojantis elektronine bankininkyste, tiek užsukus į bet kurio banko skyrių ir ten užpildžius pavedimo kvitą.
6.3. Jeigu Jums reikalinga sąskaita-faktūra, ją  išrašysime el. paštu skundai@dialogus.lt gavę Pirkėjo rekvizitus ir užsakymo numerį (-ius).

7. Užsakymo ir paslaugos suteikimo tvarka
7.1. Dokumento parengimo paslaugos užsakymas laikomas atliktu, kai užsakydamas paslaugą Pirkėjas interneto svetainėje www.keleiviuteises.lt patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir atlieka apmokėjimą bankiniu pavedimu arba internetine bankininkyste www.paysera.lt.
7.2. Atlikto užsakymo patvirtinimą Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui užsakymo formoje nurodytu el.paštu.
7.3. Po užsakymo patvirtinimo per 48 valandas darbo dienomis Pardavėjas parengia Pirkėjui užsakytą dokumentą arba jei dokumento parengimui trūksta duomenų, susisiekia su Pirkėju dėl papildomos informacijos. Dokumento parengimo terminas prasitęsia tokiam laikui, kokiam Pirkėjas delsia atsakyti į Pardavėjo klausimus.

8. Atsakomybė
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje  pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pardavėjas nėra atsakingas, jei nuostoliai atsirado dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
8.4 Pardavėjo suteiktos konsultacijos Pirkėjui ir parengti dokumentai yra profesionali teisinė nuomonė ir nesukelia teisinių pasekmių oro vežėjams, teismams ir kitiems asmenims, galintiems priimti galutinius sprendimus dėl Jūsų situacijos įvertinimo.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.